Kultura kompanije

Korporativne vrijednosti

1. Kupac na prvom mjestu.              

2. Integritet i entuzijazam.

3. Pragmatična inovacija

4. Borba i win-wina

Misija kompanije

Neka se proizvodi kompanije rašire po cijelom svijetu!

Misija kompanije

Stvorite dobavljača visokokvalitetnih proizvoda za opremanje doma na jednom mjestu.Stvorite vrhunski život za porodice partnera u problemima.Dajte odgovarajuće doprinose socijalnoj zaštiti